Hvor meget udbetales fra en a-kasse?

”Hvor meget får jeg i dagpenge?” er et af de mest almindelige spørgsmål, når man som nyledig henvender sig til sin a-kasse med hovedet fuld af nye spørgsmål. Der er ikke noget at sige til at det især er økonomien, der presser sig på i den situation, for vi må immervæk indrømme at privatøkonomien er det der rammes hårdest, når man mister sit job. Hvad man får udbetalt i dagpenge fra sin a-kasse afhænger af flere faktorer, men vi forsøger herunder at give dig et nogenlunde overblik over hvordan økonomien ser ud som dagpengemodtager.

Hvor meget du får i dagpenge afhænger primært af to faktorer: hvor meget du har arbejdet i de seneste tre år før din ledighed, og hvor høj din løn har været i de sidste tre måneder.

Hvis du indenfor de seneste tre år har været medlem af en a-kasse og har arbejdet mindst 52 uger på normale vilkår (det vil sige uden tilskud fra det offentlige), så er du såkaldt fuldtidsforsikret og kan modtage højeste dagpengesats. 52 uger svarer til 1.924 timers arbejde på de tre år. Som fuldtidsforsikret kan du få 90% af det din løn var de sidste tre måneder. Dog er der et loft, der betyder at du højest kan modtage 725 kr. pr. arbejdsdag i dagpenge.

Ligger du mellem 34 og 52 ugers arbejde indenfor de seneste tre år, så er du i stedet at regne som deltidsforsikret. Som deltidsforsikret kan du højest få udbetalt 483 kr. pr. dag.

Har du arbejdet mindre end 34 uger de seneste tre år, så er du som udgangspunkt ikke berettet til at modtage dagpenge fra a-kassen. Der gælder dog en undtagelse for mennesker, der enten er nyuddannede eller lige har aftjent deres værnepligt. Her vil man så modtage det der kaldes for dimittendsats, der pt. ligger på 595 kr. om dagen. Alle de ovenstående beløb er før skat.

Hvis vi laver en hurtig udregning, så vil du som fuldtidsforsikret maksimalt kunne have en indkomst på 14.500 om måneden før skat, så det er med sikkerhed en del mindre end hvad du fik i løn, da du var i arbejde. Dette kan gøre det rigtig svært at få dagligdagen til at hænge sammen uden at skære gevaldigt ned på sit forbrug og tilpasse det de nye forhold. Baggrunden for at man ikke får mere er blandt andet at det ikke skal kunne betale sig at være på dagpenge i forhold til at arbejde, og dermed motivere ledige til at komme tilbage på arbejdsmarkedet igen. Er du kun deltidsforsikret vil det være endnu mere presserende for dig at vende hurtigt tilbage til en mere reel indkomst, der passer til dit budget.